15 Feb 2024

Anunt de interes public

0 Comment

SC DOLADELA COMPANY SRL, titular al proiectului HALA DE PRODUCTIE SI DOTARE, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul HALA DE PRODUCTIE SI DOTARE, propus a fi amplasat in mun. Galati, str. Brailei, nr. 255, lot 2, judet Galati.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl-reglementari/acordul de mediu /drafturi acte de reglementare / proiect decizia de incadrare 2024.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236471009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati.

[top]